วิธีเล่น Pixelmon-Classic


ยศในเซิฟเวอร์Trainer


VIP


Svip


Summer
/spawn
/spawn
/spawn
/spawn
/sethome 
/sethome 
/sethome 
/sethome 
/home
/home
/home
/home
/tpaccept 
/tpaccept 
/tpaccept 
/tpaccept 
/tpa
/tpa
/tpa
/tpa
X
/back
/back
/back
X
/heal
/heal
/heal
X
/pc
/pc
/pc
X
/skin
/skin
/skin
X
/top
/top
/top
X
/warp farmvip
/warp farmvip
/warp farmvip
X
/evs
/evs
/evs
X
X
/ivs
/ivs
X
X
/pokeheal
/pokeheal
X
X
/fly
/fly
X
X
/repair
/repair
X
X
X
/hat
X
X
X
/wiki
X
X
X
/endbattle
คำสั่ง ความสามารถ Trainer Vip Svip Summer
/spawn กลับสปาว X X X X
/tpa [ชื่อผู้เล่น] ไปหาผู้เล่น X X X X
/home set [ชื่อบ้าน] สร้างบ้าน
(svip,supreme เซ็ตบ้านได้ไม่จำกัด)
X X X X
/home delete [ชื่อบ้าน] ลบตำแหน่งบ้าน X X X X
/home list ดูบ้านทั้งหมด X X X X
/Kit Neocraft รับของฟรี ของผจญภัย ทุก 1 ชม. X X X X
/Kit Kuy รับของฟรี รับของสร้างบ้าน ทุก 1 ชม. X X X X
/pcs add [ชื่อผู้เล่น] เพื่มเพือนเข้าโพรเท็ค X X X X
/pcs flag chest-access true ปรับไม่ให้เปิดกล่องในโซน X X X X
/pcs view ดูเขตโซนขนาดโพรเท็ค X X X X
/skin [ชื่อสกินอิงจาก id แท้] ใช้เปลี่ยนสกินตัวละคร

X X X
/heal เพิ่มเลื่อดสูงสุด

(ห้ามใช้ในกิจกรรม มีโทษปลดยศ)

X X X
/PC เปิด pc ได้ทุกที่ X X X
/God อัมตะชั่วคราว X X X
/fly บินได้

(ห้ามใช้ในกิจกรรม มีโทษปลดยศ)

X X
/top ขึ้นบนสุด

(ห้ามใช้ในกิจกรรม มีโทษปลดยศ)

X X
/black กลับที่เดิมที่จากมาจากการวาร์ป X X
/pc เปิดตู้ pc X X
/evs ดู evs โปเกม่อน X X X
/ivs ดู ivs โปเกม่อน X X
/pokeheal ฟื้นฟูเลือดโปเกม่อน X X
/warp farmvip เข้าสู่โซนเก็บเวลแบบ vip ขึ้นไป X X X
/repair ซ่อมของ X X
/wiki ดูข้อมูลโปเกม่อน X
/endbattle จบการต่อสู่โปเกม่อน X