ข้อมูลโลกต่างๆPixelmon Classic

ประตูที่1 อยู่ใกล้ไบโอม Swampland

Pixelmon Classic

ประตูที่2 อยู่ใกล้ไบโอม Extreme Hill

Pixelmon Classic

ประตูที่3 อยู่ใกล้ไบโอม Roofed Forest

Pixelmon Classic

ประตูที่4 อยู่ใกล้ไบโอม SunFlower

Pixelmon Classic

ประตูที่5 อยู่ใกล้ไบโอม Desert